Patientfakturering

Hälso- och sjukvård

Vi har centraliserad patientfakturering och det innebär att du alltid får fakturan för ditt besök eller för din avdelningsvistelse i efterskott. Fakturan sänder vi till den faktureringsadress som du har uppgett. Därför är det viktigt att du uppger korrekt adress vid anmälningen/inskrivningen.

Avdelningsvistelser fakturerar vi en gång per månad och övriga händelser dagligen.

Fastän du hör till en sjukkassa/har privat försäkring får du också fakturan till din faktureringsadress. Du ska själv föra fakturan till din sjukkassa/ditt försäkringsbolag.

Om du har stora kostnader från andra sjukhus och du eventuellt har uppnått avgiftstaket kan du lämna in kvitton på betalda avgifter till Info & anmälan eller vårdande enhet. Därefter inför vi dina avgifter i vårt system och vi sänder automatiskt hem frikortet då du uppnått avgiftstaket.

Ifall du behöver fråga något om din faktura kan du kontakta oss måndag - fredag kl. 8 - 11:30 eller kl. 12 - 15:30.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens patientfakturering är också centraliserad och din faktura sänds till din faktureringsadress eller den fakturahanterare som du har uppgett.

Äldreomsorgens kanslister fakturerar hemvård, stödtjänster, boenden och geriatrins avdelningsvistelser.

Ifall du behöver fråga något om din faktura inom äldreomsorgen kan du kontakta äldreomsorgens kanslister måndag - fredag kl. 8 - 16. Deras kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

Avgifter

Social- och hälsovårdsnämnden fastslår klientavgifterna, som följer bestämmelserna i:

  • Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 912/1992
  • Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992
    • Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1201/2020
  • Klientavgifter inom social- och hälsovården (kommunerna.net)
  • Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar 862/2004

Det finns fastställda avgifter som är lika för alla t.ex. läkarbesök. Dessutom finns avgifter som är beroende av betalningsförmåga och kan variera t.ex. långvårdsavgift. Sådana avgifter grundar sig på regelbundna inkomster.

Verkliga kostnader för sjukvården är betydligt högre än klientavgifterna. Dessa kostnader betalas av hemkommunen.

Fakturans betalningstid är 21 dagar. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om du har frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 07.09.2021