Parkering

Malmskas område

Då du besöker jouren, hälsovårdscentralläkare, hälsovårdare, sjukvårdsmottagning, tandläkare, laboratoriet, röntgen, fysioterapi, mentalvårdsbyrån, dagavdelning eller avdelningar 6 - 8 kan du parkera framför byggnaderna utan tidsbegränsning. Parkering närmare jouren är tidsbegränsad till 3 timmar och parkeringsbricka krävs.

Då du besöker familjecentralen, rådgivningen, avdelningar 2 - 5, polikliniker, laboratoriet, röntgen, ergoterapi och fysioterapi kan du parkera längs med Kållbyvägen utan tidsbegränsning. Parkering framför sjukhusingången och gamla sjukhuset är tidsbegränsat till 3 timmar och kräver parkeringsbricka.

Våra parkeringsplatser vid Malmska finns utmärkta på kartan över Malmskas område (PDF).

SeniorCenter

För småärenden upp till 30 minuter kan du parkera utanför SeniorCentret, kom ihåg att det krävs parkeringsbricka. För längre ärenden måste du parkera längre bort, t.ex. på Maria Malms avgiftsbelagda parkering mellan Köpmansgatan och Stationsgatan, se karta.

Har du frågor, ta kontakt till din enhet!

Senast uppdaterad 28.09.2021