Blanketter

Du godkänner behandlingen av dina personuppgifter då du fyller i dina kontaktuppgifter på nedanstående blanketter och sänder in dem. Läs mera i organisationens säkerhetspolicy och registerbeskrivningar på sidan Dataskydd

Miljöhälsovård

Barn, unga, vuxna & äldre

A

Anhållan om tillstånd för forskning och lärdomsprov
Anmälan för utbetalning av arvode för stödperson/familj
Anmärkning enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
Anmärkning mot vård eller bemötande
Ansökan, Behov av service för person med funktionshinder
Ansökan om arbetsverksamhet
Ansökan om att bli stöd- fosterfamilj
Ansökan om boende eller intervallvård
Ansökan om boendeservice, mentalvårdstjänster
Ansökan om ersättning för särskilda kostnader för stödfamiljer och stödpersoner
Ansökan om ersättning för särskilda kostnader inom familjevården
Ansökan om familjeservice
Ansökan om färdtjänst
Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd
Ansökan om reseersättning inom familjevården
Ansökan om stöd- eller serviceboendeplats
Ansökan om stöd för närståendevård
Ansökan om stödperson
Ansökan om vårdplats
Ansökan om ändring i bostad
Ansökningsblankett för serviceproducent
Arbetsavtal - personlig assistent

B

Barnskyddsanmälan - anmälningsdel
Begäran att få kontrollera journal-/registeruppgifter
Begäran om journaluppgifter angående avliden person
Begäran om rättelse av journal-/registeruppgifter
Begäran om uppgifter ur patientjournal från annan vårdinstans
Begäran om utredning av logguppgifter i patientregister 
Behov av service för person med funktionshinder 
Bilaga till ansökan om utkomststöd. Utredning om träff med barn
Byte av mottagning/hälsovårdscentral
Byte av rådgivning inom samarbetsområdet Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Byte av tandklinik inom samarbetsområdet Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

E, F

Egenvårdsblankett
Fakturering av praktikperioder för studerande från yrkeshögskolor och yrkesinstitut
Frågeformulär om smärtproblem - Linton
Föregripande barnskyddsanmälan
Förhandsuppgifter till rådgivningen

I, K, M, P

Information for women with fear of childbirth 
Information för kvinnor med förlossningsrädsla 
Inkomstutredning
Klient inom socialomsorgen, begäran om handlingar
Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet, barn
Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet, vuxen
Medicinlista
Personuppgifter till personalbyrån 
Preparatory information to rådgivning/neuvola 

R, S, V

Rapport från familjevården
Rapport från stödfamilj/person 
Rusmedelsförfrågan 
Röntgen Samtycke (privata remisser)
Samtycke till begäran om uppgifter och till mångprofessionellt samarbete
Val av vårdenhet i annan kommun vid icke brådskande vård
Vidarebefordran av journaluppgifter/röntgenbilder till annan vårdinstans

 

 

Miljöhälsovård

Matförgifning

Ansökan eller anmälan enligt livsmedelslagen § 13

Anmälan enligt hälsoskyddslagen § 13

Ansökan enligt hälsoskyddslagen § 18 (vattenverk)

  • Ansökan om godkännande av vattenverk word, pdf

Anmälan enligt livsmedelslagen §&nbsp22

Ansökan / ändringsanmälan enligt läkemedelslagen (395/1987)

Ansökan / ändringsanmälan enligt tobakslagen (693/1976)

Elektronisk ärendehantering rekommenderas via Valviras webbsida

Senast uppdaterad 07.11.2018