Blanketter

Du godkänner behandlingen av dina personuppgifter då du fyller i dina kontaktuppgifter på nedanstående blanketter och sänder in dem. Läs mera i organisationens säkerhetspolicy och registerbeskrivningar på sidan Dataskydd

Genom att trycka ctrl F på tangentbordet får du en sökruta för sökning på sidan. 

Miljöhälsovård

Barn, unga, vuxna & äldre

A

Anhållan om tillstånd för forskning och lärdomsprov, förvaltning
Anmälan för utbetalning av arvode för stödperson/familj, familjeservicecentralen
Anmärkning enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, socialvården
Anmärkning mot vård eller bemötande, hälso- och sjukvård
Ansökan, Behov av service för person med funktionshinder, omsorg om funktionshindrade 
Ansökan nedsättning av klientavgift, äldreomsorg
Ansökan om arbetsverksamhet, omsorg om funktionshindrade
Ansökan om att bli stöd- fosterfamilj, familjeservicecentralen
Ansökan om boende eller intervallvård, äldreomsorg
Ansökan om boendeservice, mentalvårdstjänster, hälso- och sjukvård
Ansökan om ersättning för särskilda kostnader för stödfamiljer och stödpersoner, familjeservicecentralen
Ansökan om ersättning för särskilda kostnader inom familjevården, familjeservicecentralen
Ansökan om familjeservice, familjeservicecentralen
Ansökan om färdtjänst, omsorg om funktionshindrade
Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd, vuxensocialarbete
Ansökan om reseersättning inom familjevården, familjeservicecentralen
Ansökan om stöd- eller serviceboendeplats, beroendevården
Ansökan om stöd för närståendevård, äldreomsorg
Ansökan om stödperson, omsorg om funktionshindrade
Ansökan om ändring i bostad, servicehandledning - äldreomsorg
Ansökningsblankett för serviceproducent, servicehandledning - äldreomsorg
Arbetsavtal - personlig assistent, omsorg om funktionshindrade

B

Barnskyddsanmälan - anmälningsdel, familjeservicecentralen
Begravningsbidrag, vuxensocialarbete
Begäran om patient-/klienthandlingar, hälso- och sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg
Begäran om journaluppgifter angående avliden person, hälso- och sjukvård 
Begäran om rättelse av journal-/registeruppgifter, hälso- och sjukvård
Begäran om uppgifter ur patientjournal från annan vårdinstans, hälso- och sjukvård
Begäran om utredning av logguppgifter i patientregister, hälso- och sjukvård 
Bedömning av stödbehov gällande socialvård, barn, socialvård
Bedömning av stödbehov gällande socialvård, vuxen, socialvård
Behov av service för person med funktionshinder, omsorg om funktionshindrade 
Bilaga till ansökan om utkomststöd. Utredning om träff med barn, familjeservicecentralen
Byte av mottagning/hälsovårdscentral, hälso- och sjukvård
Byte av rådgivning inom samarbetsområdet Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre, hälso- och sjukvård
Byte av tandklinik inom samarbetsområdet Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre, munhälsovård

E, F

Egenvårdsblankett, hälso- och sjukvård
Fakturering av praktikperioder för studerande från yrkeshögskolor och yrkesinstitut, förvaltning
Foreigner's contactinformation, hälso- och sjukvård
Frågeformulär om smärtproblem - Linton, hälso- och sjukvård
Föregripande barnskyddsanmälan, vuxensocialarbete
Förhandsuppgifter till rådgivningen, hälso- och sjukvård

I, K, M, P

Information for women with fear of childbirth, hälso- och sjukvård 
Information för kvinnor med förlossningsrädsla, hälso- och sjukvård 
Inkomstutredning, äldreomsorg
Medicinlista, hälso- och sjukvård
Orosanmälan - Barnskyddsanmälan, familjeservicecentralen
Orosanmälan - Omsorg om funktionshindrade - : barn eller vuxna
Orosanmälan- Vuxna och äldre - Bedömning av stödbehov gällande socialvård, hälso- och sjukvård
Personuppgifter till personalbyrån, förvaltning 
Preparatory information to rådgivning/neuvola, hälso- och sjukvård 

R, S, V

Rapport från familjevården, familjeservicecentralen
Rapport från stödfamilj/person, familjeservicecentralen 
Rusmedelsförfrågan, hälso- och sjukvård 
Röntgen Samtycke (privata remisser), hälso- och sjukvård
Samtycke till begäran om uppgifter mellan hälso- och sjukvård och socialvård/äldrevård, hälso- och sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg
Samtycke till begäran om uppgifter och till mångprofessionellt samarbete, hälso- och sjukvård
Val av vårdenhet i annan kommun vid icke brådskande vård, hälso- och sjukvård
Vidarebefordran av journaluppgifter/röntgenbilder till annan vårdinstans, hälso- och sjukvård

 

 

Miljöhälsovård

Matförgiftning

Ansökan eller anmälan enligt livsmedelslagen § 13

Anmälan enligt hälsoskyddslagen § 13

Ansökan enligt hälsoskyddslagen § 18 (vattenverk)

  • Ansökan om godkännande av vattenverk word, pdf

Anmälan enligt livsmedelslagen §&nbsp22

Ansökan / ändringsanmälan enligt läkemedelslagen (395/1987)

Ansökan / ändringsanmälan enligt tobakslagen (693/1976)

Elektronisk ärendehantering rekommenderas via Valviras webbsida

Senast uppdaterad 08.09.2020