Blanketter

Du godkänner behandlingen av dina personuppgifter då du fyller i dina kontaktuppgifter på nedanstående blanketter och sänder in dem. Läs mera i organisationens säkerhetspolicy och registerbeskrivningar på sidan Dataskydd

Genom att trycka ctrl F på tangentbordet får du en sökruta för sökning på sidan. 

Du kan lyssna till blankettens innehåll -> Tryck på Lyssna-knappen -> Blankettens webbversion öppnas -> Tryck Lyssna-knappen. 

Miljöhälsovård

Barn, unga, vuxna & äldre

AB

E, F


I, K, M, P


Orosanmälan - Barnskyddsanmälan - se under B
Orosanmälan - Omsorg om funktionshindrade - se under B
Orosanmälan- Vuxna och äldre - se under B


R, S, V
 

 

 

Miljöhälsovård

Matförgiftning

Ansökan eller anmälan enligt livsmedelslagen § 13Anmälan enligt hälsoskyddslagen § 13


Ansökan enligt hälsoskyddslagen § 18 (vattenverk)

Ansökan om godkännande av vattenverk:


Anmälan enligt livsmedelslagen §&nbsp22

Ansökan / ändringsanmälan enligt läkemedelslagen (395/1987)

Ansökan / ändringsanmälan enligt tobakslagen (693/1976)

Elektronisk ärendehantering rekommenderas via Valviras webbsida

Senast uppdaterad 13.10.2020