Dina rättigheter

Som social- och hälsovårdsverkets patient/klient/kund har du rätt till vård och service som är av god kvalitet och du har rätt till den vård och service som du behöver. Vi får inte kränka ditt människovärde, din övertygelse eller integritet. Då du behöver hjälp har du också rätt att få hjälp inom den tid som fastställts i lagen.

Din ställning och rättigheter tryggas av lagar enligt vilka du som patient/klient/kund ska bemötas. Vården ska alltid ske i samförstånd med dig som patient/klient. Du ska inte behandlas ojämlikt p.g.a. ålder, hälsotillstånd eller funktionsnedsättning. Du har rätt till vård av god kvalitet och rätt till gott bemötande utan diskriminering.

Du har i allmänhet rätt att vägra att ta emot den vård och service som erbjuds, men inte att kräva en viss vård, service eller undersökning. Läs mera på sidan Självbestämmanderätt.

Som patient/klient har du rätt att få information om ditt hälsotillstånd, vårdens omfattning, riskfaktorer och olika vård- och servicealternativ. Du har också rätt att få dina egna patient/klientuppgifter. Ifall du måste vänta på din vård ska orsaken till dröjsmålet och den beräknade väntetiden meddelas till dig.

Om du upplever att du har blivit felbemött, behöver råd eller hjälp i frågor som gäller dina rättigheter kan du kontakta patient- eller socialombudsmannen.

Mera information om dina rättigheter hittar du via menyn i högra kanten.

Lagar (Finlex)

  • Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992 (Finlex)
  • Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 (Finlex) 

Läs mera

Senast uppdaterad 02.09.2020