Ändring av journaltext

Hälso- och sjukvårdens patientdata och socialomsorgens klientuppgifter samlas i register som upprätthålls av Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Alla registrerade har rätt att granska uppgifter om henom i registret och v.b. att kräva en korrigering av texten ifall hen anser att den är inkorrekt. 

Före en eventuell ändring ska du först ha kontrollerat uppgifterna i registret. Se sidan Kontroll av journaltext.

Begäran om ändringen gör du på blanketten "Begäran om rättelse av journal-/registeruppgifter". 

Du ska uppge orsaken till rättelsebegäran samt vilka uppgifter du vill ändra, komplettera eller radera.

Begäran sänder/lämnar du in till din vårdande enhet varefter vårdande läkare eller chefsläkaren godkänner eller förkastar begäran, om din begäran förkastas får du ett svar med motivering till varför vi förkastar begäran. Blanketten arkiveras i din pappersjournal.  

Lagar

  • Lag om klienthandlingar inom socialvården 254/2015 
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009 

Blanketter

Senast uppdaterad 22.07.2021