Förbud mot insyn i journal

Vissa av dina patientuppgifter sparas automatiskt i nationella patientdataarkivet Kanta efter ditt besök eller din vårdperiod oberoende av vårdplats i Finland. Alla Finlands sjukvårdsinstanser har tillgång till uppgifterna ifall du gett ditt samtycke. Som patient har du rätt att förbjuda insynen i dina patientuppgifter i Kanta. Med ett förbud kan du hindra sjukvårdsinstanser att se dina vårduppgifter i det nationella patientdataarkivet, men din vårdande instans har tillgång till din journal via det egna patientjournalsystemet.  

Observera att din rätt att utfärda förbud är absolut, men ett förbud kan försvåra vården. Vid ett förbud vet inte den som vårdar dig ens om att hen inte har tillgång till alla uppgifter och kan därför fatta fel beslut. Ifall förbudet också gäller nödsituationer får de förbjudna uppgifterna inte ens användas i livshotande situationer.


Som patient kan du begränsa förbudet så att det endast gäller uppgifter från en viss verksamhetsenhet, register, en viss period på vårdavdelning eller något enskilt besök. Förbudet kan utfärdas via Mina Kanta-sidan. Om du inte har möjlighet att använda elektroniska tjänster kan du kontakta någon av våra enheter för att skriva eller för att ta tillbaka ett förbud. Förbudet undertecknas och skrivs då in i din elektroniska journal.

Ett förbud kan begränsas så att det inte gäller i nödsituationer, t.ex. om du är medvetslös.

Endast du själv kan utfärda ett förbud. Ifall förbudet skrivs på någon av våra enheter ska du kunna bevisa din identitet. Om du inte själv kan utfärda förbudet t.ex. på grund av en sjukdom eller skada, kan ingen annan heller göra det. Ett tidigare utfärdat förbud kan ändå tas tillbaka av din representant ifall du inte kan föra din egen talan. En minderårig kan utfärda ett förbud om hen själv kan bestämma om sin vård. Barnets vårdnadshavare eller annan representant har inte rätt att utfärda förbud å barnets vägnar. Läs mera på sidan Minderåriga.

Lagar (Finlex)

  • Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992

Läs mera

 

Senast uppdaterad 22.07.2021