Kontroll/kopior/utskrifter ur journaltext

Hälso- och sjukvårdens patientdata och socialomsorgens klientuppgifter samlas i register som upprätthålls av Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Alla registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret. 

Om du så önskar har du i allmänhet rätt att få kopior eller utskrifter ur social- och hälsovårdsverkets register, t.ex. journalhandlingar eller röntgenundersökningar. 

Rätten till insyn är personlig och t.ex. dina anhöriga kan inte använda rätten istället för dig, inte ens med fullmakt. Minderåriga kan i vissa fall förbjuda vårdnadshavaren att kontrollera uppgifter i patientjournalen. När det gäller utskrifter ur socialvårdens register tas minderårigas åsikter också i beaktande. Kopior ur en avlidens journal ges endast ut av särskilda skäl. En intressebevakare har rätt till insyn istället för en omyndig person endast om det ingår i beslutet om intressebevakning. 

Efter november 2014 finns hälso- och sjukvårdens patientuppgifter på Mina Kanta-sidorna. En förälder har tillgång till uppgifter om sina barn under 10 år på Kanta och som antecknats efter 1.8.2016. Uppgifterna kan granskas och skrivas ut därifrån. Socialomsorgens uppgifter finns ännu inte på Kanta.

Ifall du inte inom ca en månad hittar dina journaluppgifter på Mina kanta-sidorna kan du kontakta din vårdande enhet.

Uppgifter före november 2014 eller uppgifter du inte hittar på Mina Kanta-sidorna kan du begära på blanketten "Begäran om patient-/klienthandlingar" för dig eller ditt minderåriga barn. Du använder samma blanketter då du begär kopior/utskrifter ur journalen eller begär om klienthandlingar inom socialomsorgen. Begäran kan i allmänhet inte göras per telefon eller med e-post. 

Ifall begäran gäller kontroll/kopior/utskrifter ur en avlidens journal ska du fylla i blanketten "Begäran om journaluppgifter angående avliden person".  

Begäran sänder du eller lämnar in till vårdande enhet. Din begäran antecknas i din journal.  

Social- och hälsovårdsverket kan låta bli att lämna ut uppgifterna eller delar av dem ifall det bedöms vara skadligt för din vård. På beslutet anges orsak till varför begäran förkastas. V.b. kan du kontakta Dataombudsmannens byrå

Granskningen genomförs så att du får kopior/utskrifter ur registret av din vårdande enhet, av din vårdande läkare eller annan sjukvårdspersonal, som v.b. förklarar anteckningarna för dig. Röntgenbilder kopieras till en CD-skiva. Kopiorna/utskrifterna får du hämta från vårdande enhet, alternativt sänds de till dig som papperskopior. Kopior/utskrifter/CD av journalhandlingarna/röntgenbilder ges första gången avgiftsfritt, ifall du begär kopior/CD upprepade gånger har social- och hälsovårdsverket rätt att ta ut en avgift.

Ibland kan personalen också behöva beställa kopior/utskrifter ur din journal från andra vårdinstanser. För detta fyller vi tillsammans med dig i blanketten "Begäran om uppgifter ur patientjournal från annan vårdinstans. Som patient/klient skriver du under blanketten och samtidigt ger du ditt samtycke till att vi beställer handlingarna. 

Lagar (Finlex)

Blanketter

Senast uppdaterad 22.07.2021