Kösituation och väntetider

Hälso- och sjukvårdens kösituation

I hälso- och sjukårdslagen finns stadgat om vårdgaranti, d.v.s. inom vilken tid patienten bör få vård. Vårdgarantin gäller ickebrådskande vård och utredning och behandling av en ny sjukdom, kontrollbesök- och undersökningar omfattas inte.

En patient ska vardagar under tjänstetid omedelbart (inom 5 minuter) kunna få kontakt till hälsovårdscentralen. Ifall inte en bedömning av vårdbehovet kan göras direkt (på mottagningen eller per telefon), ska det göras senast inom 3 vardagar från det att patienten tog kontakt. Inom primärhälsovården ska ickebrådskande vård ordnas inom 3 månader, inom munhälsovården ska vården påbörjas inom 6 månader.

För undersökning och behandling inom specialsjukvården krävs i allmänhet remiss. Bedömning av vårdbehovet inom specialsjukvården ska påbörjas inom 3 veckor från det att remissen anlände till sjukhuset. Ifall det behövs undersökningar innan vården kan påbörjas ska dessa göras inom 3 månader från det att remissen anlänt till sjukhuset. Själva vården eller behandlingen ska påbörjas senast inom 6 månader från det att remissen behandlades. När det gäller mentalvårdstjänster för barn och unga under 23 år ska dock vården ordans inom 3 månader.

I menyn finns primärhälsovårdens, specialsjukvårdens, munhälsovårdens och äldreomsorgens väntetider för ickebrådskande vård. Uppgifterna uppdateras tre gånger/år.

 

Senast uppdaterad 22.07.2021