Äldreomsorgens väntetider

Enligt äldreomsorgslagen 26 § skall kommunen åtminstone en gång per halvår offentliggöra uppgifter om inom vilken tid en äldre kan få den socialservice som hon eller han ansökt om. Väntetiden räknas från den tid en komplett ansökan lämnats in till den tidpunkt då servicen är tillgänglig.

Väntetider 

1.1.2021-30.6.2021

  • Servicehandledning 1-7 vardagar
  • Stöd för närståendevård 3 mån
  • Effektiverat serviceboende 3,1 mån
  • Demensboende 2,82 mån
  • Effektiverat serviceboende med servicesedel 2,33 mån

Har du frågor, kontakta äldreomsorgen!

Senast uppdaterad 20.07.2021