Munhälsovård

Munhälsovårdens kösituation 1.1.2020

Omedelbar kontakt såsom Hälso- och sjukvårdslagen förutsätter förverkligades med hjälp av ett återuppringningssystem.
Återuppringningen förverkligas under samma dag till 100 %.
Bedömning av vårdbehovet görs i allmänhet vid telefonkontakten, men senast inom 3 dygn.

Mottagningar i Jakobstad, Larsmo och Pedersöre

  • Genomsnittlig väntetid på samtal: 2 min 33 sek
  • Genomsnittlig väntetid på återuppringning:11 min 24 sek

Mottagningar i Nykarleby

  • Genomsnittlig väntetid på samtal: 0 min 22 sek
  • Genomsnittlig väntetid på återuppringning: 0 min 0 sek

Hälso- och sjukvårdslagen bestämmer tidsgränser för vårdtillgänglighet för icke brådskande vård (sk. vårdgaranti)

  • Man bör vardagar få omedelbar kontakt till hälsovårdscentralen. Den vanligaste kontakten sker per telefon. Ifall linjen är upptagen, ska det vara möjligt att lämna en begäran om återuppringning.
  • Bedömning av ickebrådskande vård ska göras senast på tredje dagen från första kontakten.
  • Den egentliga behovsprövade vården ska ordnas inom 6 månader efter vårdbedömningen.

Väntetider till vården publiceras på vår webbplats med 4 månaders mellanrum.

Kontakta munhälsovården ifall du önskar närmare information om kösituationen!

Senast uppdaterad 07.05.2020