Munhälsovård

Munhälsovårdens kösituation 

 • Registrerade i kön 23.11.2021 var 1364 av dem hade 579 väntat > 6 månader
 • Registrerade i kön 1.10.2021 var 1430 personer, av dem hade 608 väntat> 6 månader
 • Registrerade i kön 10.9.2021 var 1476 personer, av dem hade 722 väntat> 6 månader
 • Registrerade i kön 19.8.2021 var 1556 personer, av dem hade 764 väntat> 6 månader

Från kön kallas man till undersökning i anmälningsordning. Kön sköts gemensamt inom social- och hälsovårdsverkets mottagningar.

T3 tiden till tandläkare är i genomsnitt 6 veckor och till munhygienist 5 veckor (9/2021)

Mottagningar i Jakobstad, Larsmo och Pedersöre

 • Genomsnittlig väntetid på samtal: 2 min 33 sek
 • Genomsnittlig väntetid på återuppringning:11 min 24 sek

Mottagningar i Nykarleby

 • Genomsnittlig väntetid på samtal: 0 min 22 sek
 • Genomsnittlig väntetid på återuppringning: 0 min 0 sek

Hälso- och sjukvårdslagen bestämmer tidsgränser för vårdtillgänglighet för icke brådskande vård (sk. vårdgaranti)

 • Man bör vardagar få omedelbar kontakt till hälsovårdscentralen. Den vanligaste kontakten sker per telefon. Ifall linjen är upptagen, ska det vara möjligt att lämna en begäran om återuppringning.
 • Bedömning av ickebrådskande vård ska göras senast på tredje dagen från första kontakten.
 • Den egentliga behovsprövade vården ska ordnas inom 6 månader efter vårdbedömningen.

Väntetider till vården publiceras på vår webbplats med 4 månaders mellanrum.

Kontakta munhälsovården ifall du önskar närmare information om kösituationen!

Senast uppdaterad 26.11.2021