Minderåriga

Då du som minderårig är patient hos oss ska din åsikt beaktas om det är möjligt med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå. I lagen har det inte fastställts bestämda åldersgränser utan beslutet fattar vi alltid från fall till fall. Läkaren eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar om du som minderårig själv är kapabel att besluta om din vård. Inom socialomsorgen ska den minderårigas åsikt beaktas för den som fyllt 12 år. 

Om du själv som minderårig är kapabel att besluta om din vård så vårdar vi dig i samförstånd med dig och du har också rätt att vägra ta emot vård. Du beslutar själv om samtycken och om utlämnande av dina patientuppgifter, du kan själv förbjuda utlämnandet av uppgifterna till din vårdnadshavare (men kan inte förbjuda en barnskyddsanmälan). Läs mera på sidorna Samtycke och Förbud mot insyn i journal.

Om du som minderårig med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå inte är kapabel att besluta om din vård, ska du vårdas i samförstånd med dina föräldrar eller vårdnadshavare. Då har dina föräldrar rätt att få dina patientuppgifter och kan besluta om samtycken. Föräldrar eller vårdnadshavare har inte rätt att förbjuda nödvändig vård, som ges vid fara för den minderårigas liv eller hälsa. P.g.a. detta får föräldrar eller vårdnadshavare inte heller förbjuda utlämnandet av dina patientuppgifter från det nationella Patientdataarkivet.

Föräldrarna kan läsa sitt under 10 år gamla barns patientuppgifter, som antecknats efter 1.8.2016, på Mina Kanta-sidorna. Som minderårig ser du också själv dina egna uppgifter och elektroniska recept som lagrats i tjänsten efter 1.8.2016 om du har egna bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort som krävs för identifiering. Socialomsorgens uppgifter syns inte tillsvidare på Kanta.

Lagar (Finlex)

  • Barnskyddslag 417/2007
  • Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 159/2007
  • Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992 9 § 3
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000

 

Senast uppdaterad 22.07.2021