Patientombudsman

Lagen om patientens ställning och rättigheter (17.8.1992) föreskriver att de instanser som bedriver hälso- och sjukvård ska utse en patientombudsman.

Patientombudsmannen ger råd och hjälper vid frågor gällande patientens rättigheter, t.ex. hur du kan gå tillväga vid missnöje över vården eller bemötandet. Patientombudsmannen kan också hjälpa dig med en eventuell anmärkning eller patientskadeanmälan.

Patientombudsmannens uppgift är rådgivande. Ombudsmannen fattar inte beslut, beviljar inte förmåner och tar inte ställning till patientens medicinska vårdbeslut och till om det skett skada i patientens vård. Ombudsmannen sköter inte heller ärenden som hör till FPA:s, intressebevakningens eller arbets- och näringsbyråns verksamhet.

Om du är missnöjd

Om du är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att diskutera ärendet med läkare och vårdare på respektive mottagning/avdelning. De flesta frågor klargörs snabbast där de har uppstått. Du har också möjlighet att kontakta patientombudsmannen. Läs mera på sidan Missnöje.

Anmärkning

Om du är missnöjd med vården eller bemötandet har du rätt att framställa en skriftlig anmärkning till chefsläkaren. Anmärkningen kan formuleras fritt, men du kan också skriva den på en färdig blankett. Se länk nedan. Chefsläkaren utreder ärendet och ger dig ett skriftligt svar. Läs mera på sidan Missnöje

Patientskada

Om du misstänker patientskada kan du göra en anmälan till Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringen ersätter personskada som uppkommit i samband med vård som getts inom hälso- och sjukvård i Finland.
Skadeanmälningsblanketter får du av patientombudsmannen. Mera information om patientskador finns på sidan Patientskada och på Patientförsäkringscentralens hemsida.

Kontakt

Du kan kontakta patientombudsmannen under telefontid eller genom att lämna dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) via e-post. Patientombudsmannen kontaktar dig och går igenom ditt ärende per telefon eller bokar tid för ett personligt besök.

Avgift

Patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Lagar

Blanketter

Läs mera

Senast uppdaterad 15.01.2021