Patientskada

Hälso- och sjukvård är förknippad med risker, som inte alltid går att undvika ens med bästa möjliga vård och behandling. Enligt lagen ersätter Patientförsäkringen personskador som uppstått i samband med hälso- och sjukvård i Finland. 

Om du misstänker patientskada kan du göra en anmälan till Patientförsäkringscentralen. Patientombudsmannen kan v.b. hjälpa dig.

Mera information om patientskador hittar du också på Patientförsäkringscentralens hemsida.

Läkemedelsskada 

Läkemedelsskadeförsäkringen kan ersätta personskada som beror på att ett läkemedel haft något fel eller haft överraskande biverkningar, d.v.s. att du fått en sjukdom eller skada som sannolikt förorsakats av läkemedel som du använt. Det bör finnas ett sannolikt orsaksförhållande mellan användningen av läkemedlet och biverkningen. Om läkemedlet ordinerats, distribuerats eller expedierats felaktigt så att du fått en personskada, kan ersättning sökas från patientskadeförsäkringen.

Dokumentation gällande patientskador sparas åtskilt från patientjournalen.

Lagar (Finlex)

Läs mera

Senast uppdaterad 11.11.2019