Register

Hälso- och sjukvårdens patientdata och socialomsorgens klientuppgifter samlas i register som upprätthålls av Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Personal och studerande kan få tillgång till dina journaluppgifter till den del det behövs för att ordna din vård och service. Arbetets art och lagstiftningen bestämmer till vilka delar i din journal personalen har tillgång. 

Registren beskrivs i Registerbeskrivningar.

Vasa sjukvårdsdistriktets gemensamma patientregister

Vi har ett gemensamt patientregister för alla sjukhus och hälsovårdscentraler inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Där kan personalen ta del av dina patientuppgifter när det behövs för din vård.

Patientuppgifterna får utnyttjas av vårdpersonalen på Vasa centralsjukhus, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och sjukvårdsdistriktets hälsovårdscentraler endast när vården kräver det. Användningen och överlåtandet av dessa patientuppgifter följs ständigt upp med hjälp av ett uppföljningssystem.

Besöker du ett annat sjukvårdsdistrikt, t.ex. Soite, så behöver du ge ett samtycke för att personalen ska kunna läsa de uppgifterna och för att Soites personal ska få tillgång till uppgifter från social- och hälsovårdsverket. 

Läs mera om det gemensamma registret.

eArkiv - nationella patientdataarkivet

Det nationella patientdataarkivet är en riksomfattande arkivtjänst där hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar vårduppgifter om sina patienter. Dina egna patientuppgifter kan du läsa på Mina Kanta-sidorna.

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad gick med i Patientdataarkivet 18.11.2014, dina uppgifter syns från den dagen och framåt. Äldre uppgifter syns inte.

Bekanta dig med Mina Kanta-sidor och kvittera att du läst informationen. Ge också ditt samtycke att personalen får läsa dina uppgifter i eArkivet från andra sjukvårdsdistrikt så löper besöket på mottagningen smidigare.

Läs mera om Patientdataarkivet på Kanta. Finns info om bl.a. elektroniskt recept, receptförnyelse, utlandsresor, samtycken, minderåriga, broschyrer och informationssäkerhet. 

Lagar (Finlex)

  • Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 159/2007
  • Lag om elektroniska recept 61/2007

Blanketter

Senast uppdaterad 22.07.2021