Saknar hemkommun i Finland

Som patient betalar du själv en viss fastställd avgift för ditt besök eller vårdperiod. Din hemkommun betalar de verkliga kostnaderna, som är mycket högre, för samma besök/vårdperiod. Ifall du kommer från ett annat land och saknar hemkommun i Finland måste du betala alla kostnader, både patientens och kommunens, ifall du inte ordnat följande: 

Då du kommer från ett EU- eller EES-land och besöker Finland ska du före avresan skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort från ditt hemland och visa upp kortet i samband med vården. Då betalar du patientavgiften och ditt hemland betalar avgiften som hemkommunen annars betalar. 

Då du kommer från ett nordiskt land och besöker Finland räcker ett ID-kort, körkort eller pass utfärdat i ditt hemland. Alternativt europeiskt sjukförsäkringskort. Då betalar du patientavgiften och ditt hemland betalar avgiften som hemkommunen annars betalar.

Då du kommer från ett land som Finland har sjukvårdsavtal med ska du kunna visa upp ditt pass utfärdat i ditt hemland. Då betalar du patientavgiften och ditt hemland betalar avgiften som hemkommunen annars betalar.

Ifall du kommer från ett annat land, men jobbar i Finland och har fått sjukförsäkringskort ska du anhålla om hemkommun hos magistraten. Då betalar du patientavgiften och hemkommunen betalar kommunens avgift. 

Ifall du är asylsökande betalar flyktingförläggningen för medicinskt nödvändig vård. Ifall du som asylsökande blivit godkänd betalar du själv patientavgiften och din nya hemkommun betalar kommunens avgift på samma sätt som för finska medborgare. 

Kvotflyktingar får hemkommun vid ankomsten och betalar därför endast klientavgiften. 

Lagar (Finlex)

  • Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992 

 Blanketter

Läs mera

Senast uppdaterad 06.05.2020