Sakskada

Du ansvarar själv för eventuella värdeföremål och apparater, som du tar med dig till vårdenheten. Om nödvändig egendom (t.ex. löständer, hörhjälpmedel, glasögon) har skadats eller förlorats under tiden du vårdats eller besökt social- och hälsovårdsverkets enheter kan du anhålla om ersättning för skadan/föremålet.

Kontakta i första hand förmannen på din vårdande enhet. V.b. ger hen ansökningsblanketten ”Anhållan om ersättning för patientens/klientens skadade/förlorade egendom”, som du fyller i och sänder/lämnar till vårdande enhet. Förmannen sänder anhållan vidare till Staden Jakobstads riskhanteringskommitté, som gör beslut i ärendet. 

På blanketten ska du beskriva händelseförloppet, ange när och var skadan skett samt ange var du vårdats då skadan uppstod. Namnge också personal, som kan ge närmare uppgifter. Uppge föremål som du söker ersättning för samt det skadade föremålets värde och nyanskaffningspris, om möjligt med kvitto som bilaga. 

På blanketten kan du också ge ditt samtycke till att vi får använda dina uppgifter i patientregistret för att utreda ärendet. 

Lagar (Finlex)

Läs mera

Senast uppdaterad 11.11.2019