Samtycke

Klient- och vårdrelationer ger rätt att använda nödvändiga handlingar i social- och hälsovårdsverkets register utan patientens/klientens särskilda samtycke. Då du sökt dig till servicen eller vården tolkas det som ett samtycke till användning av dina uppgifter som verksamheten har och som har att göra med den aktuella situationen. 

Ett samtycke krävs då någon annan sköter dina ärenden eller ifall du vill ge personalen tillgång till dina patient-/klientuppgifter från andra sjukvårdsdistrikt i eArkivet (Mina Kanta-sidor). 

En minderårig som själv ansvarar för sin vård ger själv samtycket. Ifall vårdnadshavaren ansvarar för den minderårigas vård så ger vårdnashavaren också samtycket. Läs mera på sidan Minderåriga

Du kan också i samband med att du fyller i någon av våra blanketter ge ditt samtycke till att personalen t.ex. får göra vissa utredningar eller får beställa journalkopior från andra vårdinstanser. Läs mera på Missnöje och Kopior/utskrifter ur journal.

Då du behöver hjälp med dina receptärenden ger du fullmakt till en annan person att sköta dina ärenden. Som annan person räknas också nära anhörig. Ifall du är klient inom hemvården eller ett serviceboende kan du be personalen att sköta dina ärenden och ge dem fullmakt, som skrivs in i din patientjournal och undertecknas i samband med ett besök. 

För att personalen ska få tillgång till dina patient-/klientuppgifter från andra sjukvårdsdistrikt i eArkivet ska du ge samtycke via Mina Kanta-sidor eller i samband med ett besök på någon av våra enheter. Det här betyder att det inte behövs något samtycke inom Vasa sjukvårdsdistrikt, men nog för att personalen ska få tillgång till dina patient-/klientuppgifter från Soite. Enklast är det att du före besöket loggar in till Mina Kanta-sidor och gör klart samtycket. Läs mera om samtycken på Mina Kanta-sidorna.

V.b. kan du begränsa samtycket med ett förbud.

Samtycket görs en gång och gäller nationellt. Ett samtycke kan du annullera när som helst via Mina Kanta-sidorna eller på någon av våra enheter. 

Inom socialomsorgen har kommunen rätt att begära uppgifter av tidigare bosättningskommun utan klientens särskilda medgivande.

Lagar (Finlex)

  • Lag om elektroniska recept 61/2007
  • Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000

Läs mera

Blanketter

  • Samtycken finns på Mina Kanta-sidor eller fås av personalen på respektive enhet

 

Senast uppdaterad 11.11.2019