Sekretess- och logguppgifter

Social- och hälsovårdsverkets personal och studerande har tystnadsplikt i fråga om patienters/klienters sjukdomar och personliga angelägenheter och uppgifterna ska enligt lag hållas hemliga. Utan vård-/klientrelation får personalen inte gå in i egen, anhörigas (barnens, föräldrarnas, makans osv) bekantas eller andra personers journaler. Obehörig användning kan få straffrättsliga följder. 

Personal och studerande får utbildning och introduktion i dataskyddsbestämmelser och anvisningar samt skriver under en användar- och sekretessförbindelse. Det görs en uppföljning över inloggningar i patient-/klientregister. 

Skyldighet att föra och rätten av att kontrollera logguppgifter är stadgat i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social-  och hälsovården 159/2007.

Ifall du önskar kontrollera logguppgifter som är äldre än två år så krävs en särskild orsak för att få uppgifterna. 

Observera att sekretessbestämmelserna också gäller avlidnas logguppgifter. 

Ifall du anser att dina uppgifter har använts eller utlämnats utan tillräckliga grunder har du rätt att begära en utredning.  För att få logguppgifterna ska du fylla i blanketten "Begäran om utredning av logguppgifter i  patient-/klientregister".  Blanketten sänds till social- och hälsovårdsverkets Dataskyddsombud, alternativt kan du lämna in blanketten till någon av våra enheter som vidarebefordrar blanketten. Utredningen är avgiftsfri.

I vårdärenden svarar vi inte med e-post, använder inte WhatsApp eller motsvarande vid kontakter med patienter/klienter. Turvaposti och SMS använder vi enligt överenskommelse med patienten/klienten.

Lagar (Finlex)

Läs mera

Blanketter

Senast uppdaterad 02.09.2020