Sköta andras ärenden

Ifall du själv behöver hjälp med din ärenden ska du ge ditt skriftliga samtycke till den hjälpande personen att sköta dina ärenden. Kan gälla t.ex. receptärenden. 

Ifall du ska hjälpa någon annan behöver du den personens skriftliga samtycke för att sköta henoms ärenden. 

Ifall du är klient inom hemvården eller ett serviceboende kan du be personalen att sköta dina ärenden och ge dem en fullmakt. 

Om patienten/klienten har dåligt minne, har ett intellektuellt funktionshinder eller är av annan orsak oförmögen att förstå samtyckets innebörd ska man kontakta magistraten för att utse en intressebevakare.

Samtycket ger dig inte rätt att gå in i den hjälpbehövandes/anhörigas Kanta-sidor.

Lagar (Finlex)

  • Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 159/2017
  • Lag om elektroniska recept 61/2007
  • Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012
  • Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977

Läs mera

Blanketter

  • Samtycken finns på Mina Kanta-sidor eller fås av personalen på respektive enhet
Senast uppdaterad 08.05.2020