Språk

Social- och hälsovårdsverkets samarbetsområde är tvåspråkigt med svenska som majoritetsspråk. Som patient/klient har du rätt att använda och att få betjäning på ditt eget språk. Det betyder att personalen har beredskap att tala svenska, finska eller engelska och kan vid behov skaffa en tolk då det är frågan om andra språk.

Samarbetsområdets patientdatasystem är på finska, men tidsbeställning, blanketter och remisser finns på svenska i systemet. Vi strävar till att skriva dina patient-/klientuppgifter på svenska eller finska enligt ditt språk. Ifall texten inte skrivits på ditt modersmål (finska eller svenska) har du rätt att avgiftsfritt få en översättning av vårdsammandrag, intyg samt tjänstemannabeslut. Övriga anteckningar gås muntligt igenom på ditt modersmål. Kontakta din vårdande enhet. 

Skriftliga vård- och patientföreskrifter ger vi på svenska och finska. En del även på engelska. Kan gälla bl.a. vårdanvisningar, blanketter, broschyrer, brev om tidsbokningar samt info om förberedelser inför undersökningar såsom röntgen och laboratorieundersökningar. 

Innehållet på social- och hälsovårdsverkets webbsidor, Facebook-sida samt Instagram-flöde skrivs på svenska och finska. Webbsidorna innehåller också en del information på engelska. Dessutom finns en funktion på webbsidorna via vilken du kan få sidorna på klarspråk eller upplästa. 

Inom förvaltningen fungerar alla nämnder, sektioner och ledningsgrupper på svenska och finska och alla deras föredragningslistor, protokoll och beslut skrivs på svenska och finska. Eftersom finska är i minoritet inom vårt samarbetsområde så fungerar en finsk sektion, Suomenkielinen jaosto, som övervakar och stödjer att de finskspråkiga klienterna/kunderna betjänas på sitt modersmål. 

Ge gärna respons om vår verksamhet. 

Lagar (Finlex)

  • Lag om de språkkunskaper som krävs av offentlig anställd 424/2003
  • Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 
Senast uppdaterad 12.11.2019