Före besöket

Information om anmälning, elektronisk anmälning, kallelse, karta, förhinder, påminnelse med SMS och om enheten Info & anmälan. 

Mera information finns i menun.

Senast uppdaterad 08.08.2019