Anmälning

Kom i tid! Ta alltid med dig identitetsbevis, eventuell medicinlista och FPA-kort. Aktuell medicinering kan du fylla i på vår medicinlista.

Vid anmälningstillfället uppdaterar vi dina kontakt- och faktureringsuppgifter. Vi sänder hem din faktura efter ditt besök eller avdelningsvistelse. Länk till våra avgifter finns i vänsta kanten. Observera att vissa enheter kan fakturera en extra avgift om du uteblir utan giltig orsak och utan att meddela enheten. Läs mera på sidan Förhinder.

Ifall ett försäkringsbolag ska faktureras för besöket ska du visa upp ett försäkringsintyg. Ifall du är utlänning ska du visa upp ditt eventuella EU-kort.

Anmäl dig före ett hvc-läkarbesök vid enhetens anmälningslucka.

Till poliklinikerna, endoskopi, poliklinikernas expertskötare (t.ex. uroterapeut, hjärtskötare, barnastmaskötare) samt till EEG- och ENMG-undersökningar anmäler du dig vid Info & anmälan ifall inget annat nämns i kallelsebrevet. Till fysiatriska polikliniken behöver du inte anmäla dig. Till lungpolikliniken samt deras astma- och sömnskötare får du anmäla dig direkt till lungpolikliniken.

Anmälning inom munhälsa - läs mera på deras portalsida Då du kommer till mottagningen.

Till avdelningarna kan du anmäla dig på respektive avdelning.

För laboratorie- eller röntgenbesök anmäler du dig på respektive enhet. Då du har beställt tid till laboratoriet via nätet får du sätta dig och vänta. Då du kommer utan tid till laboratoriet ska du ta ett könummer före du sätter dig.

Ingen anmälning krävs för besök till sjukvårdsmottagningarna, diabetesmottagningen, livsstilsrådgivningen, reumarådgivning, barn-, mödra- och preventivrådgivningar, fysio-, ergo- och talterapi, hvc:s psykteam, vaccinationsmottagningens sjukskötare, avdelningarnas expertskötare (t.ex. IBD-skötare, endoprotesskötare, stomiskötare, cancerskötare), papasållningar, ögonbottenfotograferingar samt på palliativa polikliniken.

Efter att du anmält dig kan du vänta på din tur i anvisat väntrum.

Har du frågor, kontakta respektive enhet!

Senast uppdaterad 08.05.2018