Förhinder

Vi önskar att du meddelar om eventuella förhinder så fort som möjligt i god tid före besöket/intagningen/hembesöket. Då kan vi ge tiden vidare till någon annan och dyrbar tidsbokning går inte förlorad. Meddela också om du är förhindrad till en sållningsundersökning. Som patient har du eget ansvar att meddela om förhinder.

Observera att en del enheter enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 § 25 5.12.2001 har rätt att debitera 50,80 euro av 15 år fyllda (18 år inom psykiatrin) som uteblir utan giltig orsak.

Observera också att om du uteblir från din fysioterapibehandling flera gånger utan att meddela så begär vi en ny remiss innan vården kan fortsätta.

Du ska meddela till telefonrådgivningen/mottagningen/polikliniken /avdelningen/terapeuten/hemvården/vårdplaneraren för att avbeställa eller byta din tid. Papa-sållningar samt laboratorietider kan du ändra/avbeställa elektroniskt. Länkar finns i vänstra kanten. Mera information finns på respektive enhets sida.

Elektroniska tjänster

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 07.05.2018