Info & anmälan

Vid Info & anmälan anmäler du dig till ditt poliklinikbesök. Du får gärna anmäla dig elektroniskt via vår anmälningsapparat, som finns bredvid infodisken.

Anmäl dig i god tid före besöket och ta med dig identitetsbevis och FPA-kort. Ifall du är utlänning behöver du också visa upp ditt eventuella EU-kort.

Vid anmälningstillfället uppdaterar vi dina kontakt- och faktureringsuppgifter. Vi sänder hem din faktura efter besöket eller avdelningsvistelsen. Ifall dina kontaktuppgifter har ändrat är det viktigt att du meddelar detta vid anmälningstillfället.

Vi hjälper dig inför besöket, visar dig till rätt enhet och hjälper dig om du har andra frågor.

Info & Anmälan finns i sjukhusets aula vid huvudingången i byggnad H.

Då du kommer för en avdelningsvistelse eller ska besöka laboratoriet, EKG och röntgen får du gå direkt till respektive enhet och anmäla dig där.

Patientjournalarkivet finns idag i digitalt format. Det gamla arkivet med pappersjournaler finns vid Info & anmälan och personalen sköter om arkivet.

Från Info & anmälan kan du beställa kopior både ur den digitala journalen och pappersjournalen. För att få kopior behöver du underteckna en begäran om journaluppgifter. Vid behov kan du redan där hemma skriva ut och fylla i blanketten. Alternativt kan Info & anmälan hjälpa dig.

Info & anmälan säljer också kuponger för gästmåltider till anhöriga/besökare som vill äta lunch i sjukhusets matsal.

Blanketter

Folkpensionsanstalten

  • Taxi-intyg
  • Samordning av taxiresor (Kela-taxi)
  • Medicinavgiftstak

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 19.08.2020