Kallelse

Hvc-mottagningar

För att få en tid till läkare och sjukskötare kontaktar du själv telefonrådgivningen.

Diabetesmottagningen

Du kallas till uppföljningskontroller av typ 1 och typ 2 diabetes.

Rådgivningar

För att få en tid till hälsovårdare eller rådgivningsläkare kontaktar du själv din hälsovårdare.

Sållningar

Du kallas till ögonbottenfotografering, papasållning och mammografisållning.

Munhälsovård

Till munhälsovården kallar vi barn från 0 - 15 år (t.o.m. årskurs 9). Vi sänder också en uppmaning till 16- och 17-åringar att beställa tid. Övriga kontaktar själva munhälsovården.

Mentalvårdscentral

Då enheten har fått din remiss/tidsbeställning görs en vårdbedömning och vi kallar dig i den takt som tider finns.

Avdelningar och polikliniker

Då enheten har fått din remiss så kallar vi dig i den takt som tider finns med hänsyn till läkarens vårdbedömning. Ibland får du också ett meddelande om beräknad väntetid, då kommer kallelsen senare.

I ditt kallelsebrev finns information om vad du bör tänka på före ditt besök samt information om eventuella förundersökningar och kontakttillfällen inför en operation.

En del enheter kallar också genom att ringa upp och boka in dig.

Har du frågor, kontakta respektive enhet

Senast uppdaterad 15.10.2021