Kom ihåg -lista

  • Bekanta dig med e-tjänsten ”Mina Kanta-sidor”, kvittera informationen och ge samtycke
  • Ta del av tillgänlig information om eRecept och eArkiv
  • Kom i god tid till besöket
  • Ha alltid med dig ett id-kort med foto
  • Lämna in receptförnyelser i god tid före medicinen tar slut
  • Ordna med samtycken ifall dina receptärenden handhas av en företrädare
  • Dina gamla pappersrecept gäller tills de ändrats till eRecept i samband med ett besök
  • Ha alltid FPA-kortet och en ev. patientanvisning med till apoteket
  • Viktiga webbadresser: http://www.kanta.fi/sv och sochv.jakobstad.fi
Senast uppdaterad 09.05.2018