Outtagna mediciner

Svårt att veta hur mycket outtaget du har av din medicin efter övergången till eRecept? - Sök information längst till höger på etiketten, som finns på medicinburken eller förpackningen - där står t.ex. "Jäljellä 2x98".

Senast uppdaterad 14.05.2018