Utskrivning

Vid utskrivningen får du råd och föreskrifter samt uppgifter om eventuell fortsatt vård, ta väl vara på föreskrifterna. Före hemfärden bör du få information om vart du kan vända dig vid eventuella komplikationer.

Vi skriver ett sammandrag från din avdelningsvistelse (epikris) och den finns i din sjukberättelse. Vid hemfärden får du en kopia av sammandraget (från smärtrehabiliteringen får du ett kortare sammandrag). Vi sänder också en kopia till din vårdande läkare. Epikrisen kan du också läsa via Mina Kanta-sidor.

Meddela läkaren på förhand vilka intyg och papper du behöver. På avdelning 2 diskuterar du tillsammans med anhöriga och teamet fram vilka papper du behöver.

V.b. bör du komma överens om transportmedel och eventuell följeslagare.

Avgift

Vi fakturerar avdelningsvistelsen i efterskott och sänder hem fakturan.

Har du frågor, ta kontakt med din avdelning!

Senast uppdaterad 08.05.2018