Influensavaccin 2021-2022

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan.

Man kan boka tid elektroniskt här eller per telefon på nummer 06 781 0330. Numret är öppet måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8–14 

Vi lägger ut bokningsbara tider för influensavaccin i den mån det finns tillgängligt vaccin. 

Vem får influensavaccin?

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccinationen är till stor nytta får influensavaccinet gratis inom det nationella vaccinationsprogrammet. Följande grupper är berättigade till gratis influensavaccination:

 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling:
  • En kronisk hjärtsjukdom, till exempel

   • kranskärlssjukdom

   • hjärtsvikt

   • kardiomyopati

   • förmaksflimmer

   • klaffel (också opererat)

   • Marfans syndrom 

  • En kronisk lungsjukdom, till exempel

   • sjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering
    diagnostiserad astma

   • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL, COPD)

   • lungemfysem

   • någon annan kronisk lungsjukdom, såsom silikos eller asbestos

  • En kronisk ämnesomsättningssjukdom, till exempel

   • cystisk fibros (CF)

   • diabetes

   • binjurebarkssvikt (Addisons sjukdom)

   • någon annan kronisk ämnesomsättningssjukdom, till exempel kronisk brist på alfa-antitrypsin, hereditärt angioödem eller hypertyreos

  • En kronisk leversjukdom

  • En kronisk njursvikt

  • En sjukdom som försämrar motståndskraften, till exempel

   • lymfom eller annan cancer som behandlas aktivt eller följs upp
    svår aplastisk anemi (nedsatt benmärgsfunktion)

   • hiv-infektion

   • avsaknad av eller icke-fungerande mjälte

   • tillståndet efter genomgången transplantation av organ, vävnad eller stamceller

   • medfödd immunbrist

  • En behandling som försämrar motståndskraften, t.ex. i anslutning till cancer, reumatism, Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller organtransplantation. Exempel på sådana behandlingar är

   • kortisonbehandling (prednisolon >15 mg/dygn i över 2 veckor, ingen doseringsgräns för barn)

   • behandling med cytostatika (också azatioprin och metotrexat); patienten kan ta vaccinet 1–2 veckor före eller efter behandlingen 

   • strålbehandlingsådan biologisk medicinsk vård som försvagar immunförsvaret, som TNF-alfa-hämmare och andra hämmar, som t.ex. 

    • adalimumab (Humira)

    • infliximab (Remicade, Inflectra, Remsima)

    • etanercept (Enbrel, Erelzi) anakinra (Kineret)

    • rituksimab (Mabthera, Rixathon, Ruxience, Truxima

    • okrelitsumab (Ocrevus)

  • En kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom

  • Särskilt personer med en sjukdom som försvårar andningen eller vars andning kan försvåras avsevärt av en infektion.

  • Personer vars underliggande neurologiska sjukdom kan förvärras eller framskrida under en influensa eller infektion, såsom

   • MS

   • Parkinsons sjukdom

   • tillståndet efter polio

   • myastenia gravis

   • tillståndet efter ryggmärgsskada eller stroke

   • epilepsi

   • Downs syndrom

   • cp-skada

  • Någon annan sjukdom som kan öka risken för allvarlig influensa

 • personer som inleder militärtjänst

Även de som för en längre tid bor eller vistas i anstaltliknande förhållanden, såsom flyktingförläggningar eller fångvårdsanstalter, är berättigade till avgiftsfri vaccination.

En gratis influensavaccination får också följande grupper:

 • Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
 • THL rekommenderar att alla de som är närstående till en person som är mottaglig för allvarlig influensa också vaccineras mot influensa. Dessa närstående är dock inte berättigade till vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Läs mer: Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa

Personer som inte hör till riskgrupp kan ringa tidsbokningen för att få ett recept på vaccinet. Man kan också ringa numret om den elektroniska tidsbokningen inte fungerar. Många arbetsgivare erbjuder influensavaccination för sina anställda.

Det behövs ingen karens mellan coronavaccin och influensavaccin, men på grund av eventuella biverkningar kan det vara bra att vaccinerna tas vid olika tidpunkter.

Mera information om influensavaccinet finns här på THL:s sidor.

Du kommer väl till vaccinationen bara om du är frisk. Kom också ihåg ansiktsmasken och god handhygien.

Senast uppdaterad 02.11.2021