Skydda dig och förebygg influensa

Influensa är en virusinfektion i de övre luftvägarna (typ A eller B). Influensa smittar i nära kontakt med insjuknade personer, via händerna när man snyter sig eller via droppsmitta när man hostar, nyser. Typiska influensasymptom är bl.a. hög feber, muskelvärk, huvudvärk, hosta, snuva och hos barn kan även magbesvär förekomma.

Du kan förebygga influensa genom att

  • ofta tvätta händerna, speciellt när du har snytit dej
  • hosta, nysa i armvecket eller i pappersnäsduk, som du sätter direkt i en avfallspåse
  • tvätta händerna innan du rör vid mun, näsa, ögon
  • undvika kontakt med personer som du vet är sjuka, undvika kontakt med andra när du själv är sjuk
  • undvika att ta i hand eller vistas i stora folksamlingar under en pågående säsonginfluensa-epidemi
  • låta vaccinera dig


Länkar

Senast uppdaterad 21.10.2020