Inköp & lager

Inköp och lagers versksamhetsidé är: Att införskaffa, lagerhålla och distribuera vårdförnödenheter, städmaterial och kontorstillbehör till verksamhetspunkter i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby inom Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket, samt till Alerte, Nykarleby Sjukhem, Folkhälsan Östanlid och Kårkulla samkommun.

Inköp & lager
Inköp & lager
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad

Öppethållningstider
Måndag - torsdag kl. 7 - 15:30
Fredag kl. 7 - 14

Senast uppdaterad 08.05.2020