Malmska fastigheter

Malmska fastigheters verksamhetsområde är uthyrning och underhåll av fastigheter.

Fastigheterna vid Kållbyvägen 7, Ekovägen 11 och Choraeusgatan 5 ägs av Malmska fastigheters samkommun (Jakobstad, Pedersöre och Larsmo).

Bindningsredogörelser

Samkommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska med stöd av 84 § i kommunlagen lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Sammanställning av bindningar för år 2020 (PDF)

Bindningarna har behandlats av revisionsnämnden 10.12.2020 §24.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 17.12.2020