Själavård

Sjukprästerna är anställda av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet men finns på avdelningarna

 • finns till för patienterna, de anhöriga, personalen samt andra som behöver samtal med någon
 • vill stöda patienterna
 • är sakkunniga i frågor om själavård
 • håller andakter
 • ställer sig som lugna medmänniskor vid din sida då du
  • behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • är rädd eller deprimerad
  • ställer frågor om det yttersta tingen eller önskar andlig vägledning
  • önskar att man ber för dig
  • vill fira nattvard
  • sörjer någon som stått dig nära

Andakter

 • Tisdagar kl. 10, musikstund på Psykiatriska dagavdelningen
 • Tisdagar kl. 12:15, avdelning B3
 • Tisdagar kl. 18:00, avdelning H2 - varannan vecka
 • Besök från församlingar och föreningar
  • Onsdagar kl. 17:30 avdelning B3
  • Onsdagar kl. 18, avdelning H2 - varannan vecka

 • Nykarleby: onsdagar kl. 13 på Hagalund

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 05.05.2021