Servicesedlar för närståendevård

Närståendevård - avlastning i hemmet
 
Inom närståendevården, för klienter över 65 år, finns det möjlighet att få servicesedel för avlastning i hemmet.  Servicesedeln beviljas åt vårdtagaren då vårdaren inte kan lämna vårdtagaren ensam hemma utan tillsyn. Servicen innehåller aktiverande vård och omsorg åt vårdtagaren. Vårdtagaren kan få tillsyn 1 - 4 h/gång. Sedelns värde är 28€/h och beviljas för max. 8h/månad.

Närståendevård, lagstadgad ledighet – heldygnsvård
 
För klienter över 65 år inom närståendevården kan vårdaren, som har ett avtal med Social- och Hälsovårdsverket, välja servicesedel för att köpa service åt vårdtagaren under sin lagastadgade ledighet 3 dagar/månad. Servicesedeln tryggar vårdtagarens nödvändiga vård och omsorg under vårdarens lagstadgade lediga dagar.
 
Enligt lagen om klientavgifter inom social-och hälsovård 734/1993 12§ skall den som väljer servicesedel betala samma avgifter som när motsvarande service ordnas av kommunen. Från och med den 1.1.2016 ska den vårdbehövande betala högst 11,50 euro per dygn för de tjänster som kommunen tillhandahåller under en närståendevårdares lagstadgade lediga dagar och som ersätter den vård och omsorg som vårdaren normalt ger.
 
Om klienten under närståendevårdarens lagstadgade ledighet får en servicesedel exempelvis till en serviceboendeenhet enligt socialvårdslagen är kundens självriskandelen högst 11,50 € per dygn. Klienten kan komma överens med serviceproducenten om andra tjänster utöver de som beviljats med servicesedel men då betalar klienten fullt pris för dem.
 
Sedelns värde är 115 euro/dygn och vårdaren har rätt till 3 dygn lagstadgad ledighet per månad.

För klienten/patienten

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 14.11.2019