Servicesedlar för tillfällig hemvård

Tillfällig hemvård kan beviljas med servicesedel åt klienter över 65 år, som skrivs ut från sjukhuset och har tillfälligt nedsatt funktionsförmåga p.g.a. sjukdom.  Även för andra behov kan det ordnas hemvård tillfälligt med hjälp av servicesedel.
 
Tillfällig hemvård som ordnas med servicesedel förutsätter att servicehandledaren har

  • bedömt servicebehovet och att kriterierna för hemvård uppfylls
  • utarbetat en vård- och serviceplan
  • fastställt innehåll och omfattning av servicen med klienten och vid behov med en anhörig.

Tillfällig hemvård beviljas för 2 - 6 veckor eller vid behov även för kortare tid. Om behovet kvarstår efter 6 veckor ordnas kommunal hemvård åt klienten eller så ordnar klienten service med privat hemvård.

Sedelns värde är 30 euro/timme.

För klienten/patienten

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 14.11.2019