Tietoa meistä - Sosiaali- ja terveysvirasto

Pietarsaarella, Luodolla, Uudellakaarlepyyllä ja Pedersören kunnalla on yhteinen yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat perusterveydenhuolto, paikallisesti tuotettu erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto (lasten päivähoitoa lukuun ottamatta), vanhushuolto ja ympäristöterveydenhuolto. Pietarsaaren kaupunki toimii isäntäkuntana, ja toimintaa ohjaa yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnassa on 16 jäsentä yhteistoiminta-alueen neljästä kunnasta.
 
Toiminta palvelee n. 43.136 asukasta (1.1.2017). Yhteistoiminta-alue on kaksikielinen, ja enemmistökielenä on ruotsi. Sosiaali- ja terveysviraston päällikkönä toimii vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström. Sosiaali- ja terveysvirastossa on n. 1600 työntekijää.

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveysvirasto edistää toiminnallaan seudun väestön hyvää terveydentilaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto lievittää ehkäisevän työn avulla sosiaalisen turvattomuuden, sairauden ja epäterveellisen elinympäristön kielteisiä vaikutuksia. Näin väestön elämänlaatu paranee ja työkyky pysyy hyvänä. Toiminta antaa turvallisuutta tarjoamalla tasapuolista ja asiakasta arvostavaa hoito- ja hoivapalvelua kaikille sitä tarvitseville.

Visio 2020

Hyvinvoiva ja terve väestö.

Tämä saavutetaan sosiaali- ja terveydenhuollolla, joka edistää turvallisuutta ja hyvää terveyttä, noudattamalla kustannustehokkaita ja nykyaikaisia työskentelytapoja sekä tarkoituksenmukaista rakennetta siten, että otetaan huomioon kuntien päätös hallitusta kustannuskehityksestä.

Strategiset päämäärät

  • Väestölle saavutetaan hyvä terveys ja hyvinvointi yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
  • Väestölle tarjotaan tarpeita vastaavat hyvät ja laadukkaat palvelut.

Toimintamme kohteina ovat/toimintamme sisältää

Viimeksi muokattu 23.12.2020