Laatupolitiikka

  • Tavoitteenamme on toiminta-alueemme väestön hyvä terveys ja hyvinvointi.
  • Kohtelemme asiakkaitamme vastuuntuntoisesti ja kunnioittavasti. Asiakkaat ovat osallisina hoidossa ja palveluissa ja saavat tarvitsemansa avun.
  • Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstömme tekee hyvää yhteistyötä myös yli toimialarajojen. Henkilöstöstrategian perusarvoja ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, luottamus ja vastuu, sitoutuminen ja osallisuus sekä avoimuus ja muutosrohkeus.
  • Sitoudumme jatkuvaan toiminnan parantamiseen väestön tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon mahdolliset riskit ja taloudelliset edellytykset. Eri asiakasryhmiä otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun. Arvioimme tavoitteidemme saavuttamista ja työmme vaikuttavuutta.

 

Viimeksi muokattu 09.03.2020