Laatutyön kehittäminen

SHQS laaduntunnustus - SHQS kvalitetserkännandeSosiaali- ja terveysvirasto käyttää SHQS-nimistä laatuohjelmaa (Social and Health Quality Service) kyetäkseen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja parantaakseen organisaation tehokkuutta.

Ohjelman avulla kuvaamme organisaation rakenteesta, prosesseista, menetelmistä, resursseista ja tehokkaasta johtamisesta koostuvaa kokonaisuutta. Määrittelemme vaatimukset, luetteloimme asiakirjoja, parannamme menettelytapoja, järjestelemme dokumentaatiota ja arvioimme työtämme. SHQS-laatukriteerit toimivat laatutyön kehyksenä.

Laatutyössä nojaudutaan peruspilareihin

  • Koko henkilöstö tekee itsearvioinnin oman yksikön toiminnasta. Toimintaa tarkastellaan moniammatillisesta näkökulmasta. Itsearviointien kautta kehitämme toimintaa järjestelmällisesti.
  • Suoritetaan sisäiset auditoinnit (laatutyön tarkastukset). Tehtävään koulutetut sisäiset auditoijat arvioivat toimintaa laatukriteerien perusteella.
  • Ulkoinen auditointi - ulkoiset auditoijat vierailevat organisaatiossa ja arvioivat toimintaa. Tämän auditoinnin perusteella voi saada laaduntunnustuksen. Sosiaali- ja terveysvirasto sai ensimmäisen SHQS-laaduntunnustuksensa vuonna 2016. Laaduntunnustus uudistettiin syksyllä 2019. 
  • Tärkeä osa laatuohjelmaa on, että johto käy läpi  ja arvioi yksiköiden toimintaa järjestelmällisesti. 
Viimeksi muokattu 23.12.2020