Pääprosessit ja palveluketjut

Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä pääprosessia, jotka kuvaavat viraston ensisijaisia tehtäviä. Niiden lisäksi on palveluketjuja. Palveluketju on yhteinen sopimus siitä, miten järjestämme tutkimuksia, hoitoa, kuntoutusta ja palveluja potilaillemme/asiakkaillemme. Palveluketju selventää työnjakoa – kuka toimenpiteet/palvelut suorittaa ja missä.

Palveluketjujen tavoitteena on, että hoito/palvelut sujuvat asiakkaiden kannalta saumattomasti ja koordinoidusti.

Palveluketjuissamme saattaa olla linkkejä, jotka johtavat sisäisiin asiakirjoihin ja ovat vain henkilöstön käytettävissä.  

Linkeistä avautuu PDF-tiedosto. Kaikki tiedostoista eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia.

Sosiaali- ja terveysviraston pääprosessit

Eri asiakasryhmien pääprosessit

Prosessit

Palveluketjut

Viimeksi muokattu 07.05.2021