Koulutussuunnittelija

Koulutussuunnittelija suunnittelee henkilöstön täydennyskoulutusta sekä yksittäisen työntekijän että organisaation koulutustarpeista käsin. Tavoitteena on henkilöstön osaamisen varmistaminen ja parantaminen. 

Täydennyskoulutuksen avulla voimme parantaa palvelujen laatua, potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä kehittää toimintaa. Täydennyskoulutuksen avulla edistämme myös henkilöstön työmotivaatiota, työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia.

Noudatamme täydennyskoulutuksessa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 1194/2003.

Ulkopuolisilla on mahdollisuus osallistua osalle kursseistamme ja käyttää niihin liittyvää luentoaineistoa. Aineisto arkistoidaan yhden vuoden ajaksi. 

Henkilöstön koulutukset ja niihin liittyvät aineistot ovat kaupungin intrassa. 
 
Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

 

Viimeksi muokattu 10.08.2020