Tietoa sosiaali- ja terveysvirastosta

Pietarsaarella, Luodolla, Uudellakaarlepyyllä ja Pedersören kunnalla on yhteinen yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat perusterveydenhuolto, paikallisesti tuotettu erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto (lasten päivähoitoa lukuun ottamatta), vanhushuolto ja ympäristöterveydenhuolto. Pietarsaaren kaupunki toimii isäntäkuntana, ja toimintaa ohjaa yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnassa on 16 jäsentä yhteistoiminta-alueen neljästä kunnasta.
 
Toiminta palvelee n. 43.136 asukasta (1.1.2017). Yhteistoiminta-alue on kaksikielinen, ja enemmistökielenä on ruotsi. Sosiaali- ja terveysviraston päällikkönä toimii vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström. Sosiaali- ja terveysvirastossa on n. 1600 työntekijää.

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveysvirasto edistää toiminnallaan seudun väestön hyvää terveydentilaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto lievittää ehkäisevän työn avulla sosiaalisen turvattomuuden, sairauden ja epäterveellisen elinympäristön kielteisiä vaikutuksia. Näin väestön elämänlaatu paranee ja työkyky pysyy hyvänä. Toiminta antaa turvallisuutta tarjoamalla tasapuolista ja asiakasta arvostavaa hoito- ja hoivapalvelua kaikille sitä tarvitseville.

Arvoperusta  
Organisaatiorakenne

Visio 2020

Hyvinvoiva ja terve väestö. Tämä saavutetaan sosiaali- ja terveydenhuollolla, joka edistää turvallisuutta ja hyvää terveyttä, noudattamalla kustannustehokkaita ja nykyaikaisia työskentelytapoja sekä tarkoituksenmukaista rakennetta siten, että otetaan huomioon kuntien päätös hallitusta kustannuskehityksestä.

Strategiset päämäärät

Väestölle saavutetaan hyvä terveys ja hyvinvointi yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
Väestölle tarjotaan tarpeita vastaavat hyvät ja laadukkaat palvelut.

Toimintamme kohteina ovat

Viimeksi muokattu 03.12.2020