Saavutettavuusseloste

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii siihen, että sivujemme käyttäjänä voit ymmärtää ja käyttää sujuvasti verkkosivustojamme Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto, Rekrytointimaailmamme ja sosiaalista mediaamme mahdollisista toimintarajoitteistasi ja käyttämistäsi apuvälineistä riippumatta. Pyrimme vähintään saavutettavuuden perustasoon noudattamalla WCAG 2.1 -ohjeistuksen AA-tasoa.

Verkkosivustoja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tässä todistuksessa kuvaamme verkkosivustomme vaatimustenmukaisuutta sekä mahdollisia puutteita saavutettavuudessa. Lisäksi todistuksesta ilmenee, miten voit ilmoittaa havaitsemistasi puutteista meille. Saavutettavuusseloste on laadittu 21.9.2020 ja se perustuu itsearviointiin.

Saavutettavuustodistus tarkastetaan ja sitä päivitetään kun puutteet on korjattu.

Saavutettavuuden tila

Katsomme, että sivustomme täyttävät yleisesti WCAG-kriteerit. Verkkotoimittajamme julkaisevat ja muuttavat sisältöä jatkuvasti ja korjaavat havaitut puutteet.

Puutteet

Koska siirrymme uuteen Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatioon 1.1.2022, rakennetaan organisaatiota varten uusi verkkosivusto, ja arvioimme, että nykyisen verkkosivuston mahdolliset puutteet korjataan viimeistään uutta verkkosivustoa rakennettaessa.

Tiedossamme ovat seuraavat puutteet sosiaali- ja terveysviraston verkkosivustossa: 

Kuvien alt-tekstit, taulukot ja muut elementit (jotka eivät ole tekstejä)

Osasta kuvia puuttuu alt-tekstit – vaatimus 1.1.1 ei täyty.

 • Syy: On vielä verkkosivuja, joita ei ole tarkastettu, tai alt-tekstit ovat saattaneet jäädä epähuomiossa kirjoittamatta.
 • Poikkeus: Verkkosivuillamme ylinnä olevat kuvat eivät saa alt-tekstejä niiden koristetarkoituksen vuoksi.
 • Suunnitelma: Mahdolliset puutteet korjataan, kun ne huomataan. Arvion mukaan sivut on tarkastettu vuoden 2020 loppuun mennessä.
 • Sosiaalinen media: Myös sosiaalisen median kuvissa tulee olla alt-tekstit. Tässä saattaa olla puutteita saavutettavuusvaatimuksen tullessa voimaan 23.9.2020. Verkkotoimittajat ovat saaneet tietoa menettelytavasta ja saavat jatkossa lisäohjeita, jos alt-tekstit unohtuvat.  

Epäselvät linkit

Osasta linkkejä puuttuu vielä kuvaus. Asiakirjojen linkeistä puuttuvat tiedot asiakirjan muodosta (PDF, Word, Excel, PowerPoint) ja koosta – vaatimus 2.4.4 ei täyty.

 • Syy: On vielä sivuja, joita ei ole tarkastettu, tai tieto on saattanut jäädä epähuomiossa kirjoittamatta.
 • Suunnitelma: Mahdolliset puutteet korjataan, kun ne huomataan. Arvion mukaan sivut on tarkastettu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Ei-saavutettavat asiakirjat

Useimmat asiakirjat ovat PDF-muotoisia, mutta myös Word- ja Excel- tiedostoja esiintyy. Asiakirjamme eivät ole saavutettavia juuri nyt – vaatimukset 1.1.1, 1.3.2, 3.1.1, 3.1.2 ja luku 2.4. eivät täyty.

 • Syy: Asiakirjojen määrän vuoksi tehtävä on tässä vaiheessa ylivoimainen, eikä siihen ole resursseja.
 • Suunnitelma: Henkilöstö saa vuosina 2020 – 2021 koulutusta ja ohjeet saavutettavien asiakirjojen tekemiseen. Asiakirjat tulevat sen jälkeen saavutettaviksi sitä mukaa kuin niitä päivitetään kotisivuilla. 

Rekrytointisivujen suurentaminen

Rekrytointimaailmamme -sivuja ei voi suurentaa yli 200 % - vaatimus 1.4.4 ei täyty.

 • Syy: Sivujen rakenteen vuoksi on vaikea löytää yksinkertaista ratkaisua.
 • Verkkosivu käyttää vakiona suurta tekstikokoa ja suurentaminen on mahdollista verkkoselaimen sisäänrakennetulla suurennuksella, joka toimii hyvin sivulla.

Saavutettavuuspuutteet, joita lainsäädännön vaatimukset eivät koske

 • PDF-, Word-, Excel -ja PowerPoint -tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • Video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Ota yhteys, jos huomaat puutteita

Jos huomaat puutteita sivujemme saavutettavuudessa, voit ilmoittaa asiasta palautelomakkeella tai soittamalla viestintäkoordinaattorille, puh. 050 438 5972. 

Arvostamme palautettasi, joka auttaa meitä kehittämään verkkosivustoja parhaalla tavalla. Teemme parhaamme korjataksemme puutteet mahdollisimman pian. Ilmoita palautteessa mielellään yhteystietosi, jotta voimme antaa sinulle vastauksen.

Ota yhteys valvontaviranomaiseen

Jos et ole tyytyväinen edellä mainittuun palautteeseen saamaasi vastaukseen tai korjaukseen, voit tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ilmoituksen saavutettavuuden ongelmista. Menettelytapa on kuvattu aluehallintoviraston verkkosivustolla.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-suomen Aluehallintovirasto
Saavutettavuusvalvonnan yksikkö

Viimeksi muokattu 31.05.2021