Laatutyön kehittäminen

SHQS laadun tunnustusSosiaali- ja terveysvirasto käyttää SHQS-nimistä laatuohjelmaa (Social and Health Quality Service) kyetäkseen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja parantaakseen organisaation tehokkuutta. Ohjelman avulla kuvaamme organisaation rakenteesta, prosesseista, menetelmistä, resursseista ja tehokkaasta johtamisesta koostuvaa kokonaisuutta. Määrittelemme vaatimukset, luetteloimme asiakirjoja, parannamme menettelytapoja, järjestelemme dokumentaatiota ja arvioimme työtämme. SHQS-laatukriteerit toimivat laatutyön kehyksenä.
 
Laatutyössä nojaudutaan seuraaviin peruspilareihin:

  • Koko henkilöstö tekee itsearvioinnin oman yksikön toiminnasta. Toimintaa tarkastellaan moniammatillisesta näkökulmasta. Itsearviointien kautta kehitämme toimintaa järjestelmällisesti.
  • Suoritetaan sisäiset auditoinnit (laatutyön tarkastukset). Tehtävään koulutetut sisäiset auditoijat arvioivat toimintaa laatukriteerien perusteella.
  • Ulkoinen auditointi - ulkoiset auditoijat vierailevat organisaatiossa ja arvioivat toimintaa. Tämän auditoinnin perusteella voi saada laaduntunnustuksen. Ulkoinen auditointi järjestettiin keväällä 2016, ja organisaatiomme sai laaduntunnustuksen.
  • Tärkeä osa laatuohjelmaa on, että johto käy läpi  ja arvioi yksiköiden toimintaa järjestelmällisesti. 
Viimeksi muokattu 03.09.2019