Lääkäriksi Pietarsaaren seudulle

Yhteistyöalue tarjoaa työmahdollisuuksia lääkärille uran kaikissa vaiheissa ja useilla eri erikoisaloilla

Lääketieteen opiskelija
voi toimia lääkärin sijaisena suoritettuaan kaikki neljään - viiteen ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluvat opinnot tentteineen. Neljän vuoden opinnot suoritettuaan lääketieteen kandidaatti voi toimia sairaalan erikoisalalla tai yleislääketieteen osastolla lääkärin sijaisena. Viidennen opintovuoden jälkeen voi toimia lääkärin sijaisena terveyskeskuksessa, kotisairaanhoidossa tai päivystyksessä. Kesällä on tarjolla sekä terveyskeskus- että päivystyslääkärin sijaisuuksia sekä myös sairaalalääkärin sijaisuuksia. Erikoisalasta riippuen sairaalalääkärin työ käsittää työskentelyä osastolla, päivystys- ja ajanvarauspoliklinikalla vanhemman lääkärin ohjauksessa. Terveyskeskuslääkärin työtehtäviin kuuluu päivystysvuorot päivisin, iltaisin sekä viikonloppuisin. Attendo hoitaa sairaalapäivystykset iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ja vähintään 5 vuoden opiskelut suorittaneet opiskelijat saavat osallistua päivystykseen iltaisin. Tämä sovitaan suoraan opiskelijan ja Attendon välillä. 

Lääketieteen opiskelijat toimivat tk-lääkärin sijaisina pääterveysasemalla Pietarsaaressa tai Uudessakaarlepyyssä, missä on koko ajan mahdollisuus konsultoida kokeneempaa lääkäriä. Järjestämme perehdytyksen toimintaan, lääkärin työhön ja Effica-potilastietojärjestelmän käyttöön. Lääkäreiden viikoittaisen koulutusohjelman lisäksi kandidaateille järjestetään erikseen käytännönläheistä koulutusta. Jokaiselle nimetään henkilökohtainen seniorilääkäriohjaaja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan auttamaan asunnon järjestämisessä. Kesän sijaisuuksia voi hakea ottamalla yhteyttä sähköpostitse johtavaan lääkäriin tai yksikön ylilääkäriin. Hakemuksesta on hyvä käydä ilmi tieto kurssiasemasta sekä kielitaidot (lähinnä ruotsi/suomi) sekä toivomukset erikoisalasta sekä työskentelyajankohdasta. Huom! Anomus opiskeluoikeudesta on tehtävä Valviraan hyvissä ajoin. 

Kolme vuotta opiskeltuaan ja ainakin osan kyseisen erikoisalan kurssista suoritettuaan lääketieteen opiskelija voi toimia amanuenssina sairaalan erikoisalalla tai yleislääketieteen osastolla. Amanuenssi osallistuu potilastyöhön osastolla ja/tai poliklinikalla toimien ohjaavan lääkärin vastuulla. Amanuenssina voi harjoitella lääkärin työtehtäviä ja valmistautua lääkärinä toimimiseen. Amanuenssijakso yhdellä erikoisalalla kestää yleensä 1 kk. Turun yliopiston opiskelijat voivat hakeutua amanuensseiksi myös yliopiston kautta. Kesän amanuenssipaikkoja haetaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse johtavaan lääkäriin. Lääketieteen opiskelijat voivat toimia myös lyhyempiä jaksoja harjoittelijana. 

Yleislääketieteen erityiskoulutus, YEK. Malmilla voit suorittaa koko palvelun yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa. Suunnittelemme yhdessä kanssasi kokonaisuuden, jossa pääset syventämään taitojasi monipuolisesti terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Terveyskeskuksessa tutustut tuutorisi ohjauksessa työhön vastaanotolla, neuvolassa, päivystyksessä ja osastolla. Sairaalassa voimme järjestää palvelun kaikilla erikoisaloillamme. Loman ansainta ei keskeydy siirtyessäsi terveyskeskuspalvelusta sairaalaan, koska työnantaja säilyy samana. Työtehtäviin kuuluu päivystykset päiväsaikaan ja terveyskeskuslääkäreille myös päivystykset iltaisin ja viikonloppuisin. Attendo hoitaa sairaalapäivystystä virka-ajan ulkopuolella ja talon lääkärit voivat päivystää Attendon kautta.

Meillä voit erikoistua yleislääketieteen erikoislääkäriksi. Toimimme Turun yliopiston koulutusterveyskeskuksena. Malmilla voit suorittaa tk:ssa ja sairaalan eri erikoisaloilla kaikki tarvitsemasi palvelut. Viikoittaisten sisäisten koulutusten lisäksi nuoretkin lääkärit pääsevät joustavasti ulkopuolisiin koulutuksiin työnantajan kustannuksella. Halutessasi voit tehdä osatyöaikaa. Myös useilla muilla erikoisaloillamme on koulutusoikeudet erikoistumispalvelua varten, mikäli haluat kouluttautua erikoislääkäriksi sairaalaan. Meillä on pitkät perinteet erikoistumisyhteistyöstä Norrbottenin yliopistollisen sairaalan kanssa sekä hyvät yhteydet niin Turun, Tampereen, Oulun kuin Helsinginkin yliopistollisiin sairaaloihin. 

Erikoislääkäriksi
Sosiaali- ja terveysvirastoon. Olemme edelläkävijöitä uuden terveydenhuoltolain hengessä. Tarjoamme alueemme väestölle perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palvelut. Perusterveydenhuollossa on noin 30 tk-lääkärin virkaa, 15 hammaslääkärin virkaa ja sairaalassa noin 30 lääkärin virkaa eri erikoisaloilla. Keskitymme hoitamaan tavallisia sairauksia, mutta voit myös kehittää taitojasi kiinnostuksesi mukaan. Pietarsaaren seudun väestö on keskimäärin terveempää kuin muualla maassa, mikä tuntuu myös sairauksien kirjossa. Palvelemme väestöä suomeksi ja ruotsiksi. Koulun ruotsinkielen taidoilla pääsee hyvin alkuun ja järjestämme tarvittaessa kielenopetusta. Työssä tarvittava kielitaito kehittyy nopeasti. Kollegat ja konsultaatiomahdollisuudet ovat lähellä omassa organisaatiossa. Potilaiden hoidossa ja henkilökunnan koulutuksessa teemme yhteistyötä Vaasan keskussairaalan ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa. 

Työnantajana Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii henkilökunnan viihtyvyydestä ja työterveydestä mm. järjestämällä kehitys- ja virkistyspäiviä ja sponsoroimalla uimahalli-, kuntosalikäyntejä ja muita liikuntamuotoja. Henkilöstöyhdistys tarjoaa niin kulttuuri- kuin liikunta-aktiiviteetteja. Pietarsaaren seudulla on hyvä elää perheenkin kanssa: palvelut ja luonto ovat lähellä, kulttuurielämä ja koulutustarjonta vilkasta, elämisen kustannukset ovat kohtuulliset. Yleistietoa seudusta www.pietarsaarenseutu.fi 

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

 

Viimeksi muokattu 14.01.2019