Poolitoimet

Kuinka paljon parempi palkka poolityöntekijöillä on?

Heillä, joilla on poolitoimi lähihoitajana tai sairaanhoitajana, ja jotka työskentelevät vähintään kolmella eri osastolla tai kolmessa eri tiimissä, on sama tehtäväkohtainen palkka kuin yksikköön tai osastolle palkatuilla lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla. Poolissa työskentelevä lähihoitaja saa lisäksi 40€/kuukausi ja sairaanhoitaja 50€/kuukausi kokopäivätyöstä.

Miksi poolityöntekijällä on parempi palkka?

Poolityöntekijä saa palkanlisän, koska he työskentelevät vähintään kolmella eri osastolla.

Maksetaanko poolissa työskenteleville kokemuslisää?

Kokemuslisä maksetaan työehtosopimus KVTES:n mukaisesti. Kun toimitat todistukset aikaisemmista työsuhteistasi, lasketaan, kuinka monta vuotta olet työskennellyt alalla ja mihin kokemuslisiin olet aikaisemman työkokemuksesi perusteella oikeutettu.

Ovatko poolityöntekijät tuuraajia ja sijaisia?

Ei, poolityöntekijjöillä on vakinainen toimi tai pitkäaikainen sijaisuus.

Mitä kiinteät työjaksot tarkoittavat?

Poolityöntekijöillä on työvuorolistat kiinteillä työajoilla. He eivät aina tiedä ennalta, millä osastolla he tulevat työskentelemään, mutta tietävät aina voimassa olevat työajat. Poolityöntekijöiden vuoroja ei muuteta sairauspoissaolojen vuoksi, mutta osasto, jossa he työskentelevät saattaa vaihtua.

Voivatko poolityöntekijät työskennellä useissa kunnissa?

Useimmat poolityöntekijät työskentelevät muutamissa ennalta määritellyissä yksiköissä. Yksiköt ovat useimmiten samassa kunnassa tai samassa palvelupisteessä.

Katso, mitä avoimia työpaikkoja meillä on tällä hetkellä!

Viimeksi muokattu 12.08.2019