Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö on vahvistanut valinnan.

Toimistosihteeri - Valinta 03 / 2019
Toimistosihteerin toimi on ollut haettavana viimeistään 24.5.2019. Määräaikaan mennessä toimea haki kaksikymmentä (20) henkilöä. Marjatta Palmroth valittiin toimeen.

Terveystarkastaja - Valinta 02 / 2019
Terveystarkastajan virka on ollut haettavana viimeistään 1.3.2019. Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän (7) henkilöä. Mia Lindman valittiin virkaan.

Terveystarkastaja - Valinta 01 / 2019
Terveystarkastajan sijaisuus on ollut haettavana viimeistään 30.11.2018. Määräaikaan mennessä sijaisuutta haki kaksi (2) henkilöä. Mia Lindman valittiin sijaisuuteen.

Kunnaneläinlääkäri - Valinta 01/2018
Kunnaneläinlääkärin virka on ollut haettavana viimeistään 8.6.2018. Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän (7) henkilöä. Marica Iiskola valittiin virkaan.

Terveystarkastaja - Valinta 01/2017
Terveystarkastajan virka on ollut haettavana viimeistään 30.6.2017.  Määräaikaan mennessä virkaa haki neljätoista (14) henkilöä. Malin Backman valittiin virkaan.
 

Viimeksi muokattu 25.06.2019