Yhteyshenkilöt

Alla rekrytoinnin vastuualueiden yhteyshenkilöt. Hae henkilön yhteystiedot sivun alareunan hakuruudusta.

Maria Aho, aikuissosiaalityön yksikönpäällikkö

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijät
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sosionomit

 

Camilla Aspfors, vastaava hammashoitaja

 • Hammashoitajat
 • Suuhygienistit
 • Suun terveydenhuollon välinehuoltajat
 • Suun terveydenhuollon osastonsihteerit

 

Carita Blomström, perhepalvelukeskuksen yksikköpäällikkö

 • Perhepalvelukeskuksen sosiaalityöntekijät
 • Perhepalvelukeskuksen ja resurssikoulun sosiaaliohjaajat
 • Perhepalvelukeskuksen palvelusihteerit
 • Perhepalvelukeskuksen lastenvalvojat
 • Perhepalvelukeskuksen perhetyöntekijät

Camilla Forsander, johtava psykologi

 • Psykologit

Hannele Grankvist, vammaishuollon osastopäällikkö

 • Vammaishuollon sosiaalityöntekijät
 • Vammaishuollon sosionomit YH
 • Vammaishuollon sairaanhoitajat ja lähihoitajat

Marica Hinders, palvelupäällikkö

 • Kotihoidon sairaanhoitajat ja perus-/lähihoitajat
 • Kotihoidon sosionomit ja geronomit

 

Anne Hynynen, ylihoitaja

 • Farmaseutit
 • Fysioterapeutit
 • Toimintaterapeutit
 • Kuntohoitajat
 • Laboratoriohoitajat
 • Röntgenhoitajat
 • Neuvoloiden terveydenhoitajat
 • Kuntoutuksen, neurologian, psykiatrian ja lasten sairaanhoidon sairaanhoitajat/lähihoitajat
 • Kätilöt
 • Mielenterveyshoitajat
 • Välinehuoltajat

Pirjo Knif, vanhushuollon päällikkö

 • Esselundenin sairaanhoitajat ja lähihoitajat
 • Purmohemmetin sairaanhoitajat ja lähihoitajat
 • Sandlundenin ja Roslundenin sairaanhoitajat ja lähihoitajat
 • Kotipalvelun esimiehet
 • Asumispalvelujen esimiehet
 • Vanhushuollon sosiaalityöntekijät

Marketta Koskela, palvelupäällikkö

Vanhushuollon sairaanhoitajat ja lähihoitajat seuraaviin yksiköihin

 • Pedersheim
 • Koivurinne
 • Hakalehto
 • Aurinkorinne

Carola Lindén, sosiaalihuollon päällikkö

 • Sosiaalihuollon sosionomit
 • Sosiaalihuollon sosiaalityöntekijät
 • Sosiaalihuollon sosiaaliohjaajat
 • Sosiaalihuollon perhetyöntekijät
 • Sosiaalihuollon sairaanhoitajat ja lähihoitajat
 • Sosiaalihuollon kanslistit

Marjo Orava, perusterveydenhuollon avohoidon ylihoitaja

 • Sairaanhoidon vastaanottojen terveydenhoitajat
 • Terveyskeskusten sairaanhoitajat ja perus-/lähihoitajat
 • Päivystyksen sairaanhoitajat ja perus-/lähihoitajat
 • Kotihoidon sairaanhoitajat ja perus-/lähihoitajat
 • Kotihoidon sosionomit ja geronomit
 • Palveluohjauksen sairaanhoitajat ja perus-/lähihoitajat
 • Palveluohjauksen sosionomit ja geronomit
 • Hammashoitajat
 • Suuhygienistit

Anette Rönnbacka, osastonsihteereiden koordinoija

 • Terveydenhuollon osastonsihteerit
 • Vanhushuollon osastonsihteerit
 • Vanhushuollon kanslistit

Juhani Salparanta, johtava hammaslääkäri

 • Hammaslääkärit

Pia-Maria Sjöström, johtava lääkäri

 • Lääkärit
 • Psykologit
 • Puheterapeutit
 • Ravitsemusterapeutit

Päivi Stenman, henkilöstöpäällikkö

 • Hallinnon kanslistit

Ann-Britt Victorzon, terveydenhuollon vastaava sosiaalityöntekijä

 • Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät

Sijaispankki - Lyhytaikaiset sijaisuudet

 • Sairaanhoitajat
 • Lähihoitajat/perushoitajat
 • Terveydenhoitajat
 • Lastenhoitajat
 • Kätilöt
 • Röntgenhoitajat
 • Laboratoriohoitajat
 • Fysioterapeutit
 • Toimintaterapeutit
 • Osastonsihteerit
 • Hammashoitajat
 • Suuhygienistit

Lis-Marie Vikman, hoitotyön päällikkö

 • Yleislääketieteen sairaanhoitajat  ja perus-/lähihoitajat
 • Sisätautien sairaanhoitajat ja perus-/lähihoitajat
 • Keuhkosairauksien sairaanhoitajat ja perus-/lähihoitajat
 • Kirurgian sairaanhoitajat ja perus-/lähihoitajat
 • Terveydenhuollon laskutussihteerit

Hae yhteyshenkilöitä

A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
Z
|
Å
|
Ä
|
Ö
|
Kaikki
Viimeksi muokattu 13.12.2019