EEG/ENMG -undersökningar

Coronavirus

KNF (klinisk neurofysiologi), är en medicinsk specialitet där man undersöker hjärnans, nervers och musklers elektriska aktivitet. Vi gör EEG- och ENMG undersökningar.

För undersökningarna krävs en läkarremiss. EEG-skötaren bokar en tid och kallar dig till undersökningen.

EEG (Elektroencefalografi)

EEG registrerar den elektriska aktiviteten i hjärnbarken. Undersökningen används vid utredning av sjukdomar i det centrala nervsystemet (epilepsi, andra anfallssymptom och inflammatoriska sjukdomar).

Undersökningen utförs med hjälp av elektroder och en gumminätbandsmössa/elektrodmössa som håller elektroderna tätt mot huden. Som kontaktämne används en vattenlöslig elektrodpasta. Dessutom fäster man små elektroder med tejpbit i ansikte och på bröstkorgen. Elektroderna ansluts med ledningar till undersökningsapparaten, och hjärnans elektriska aktivitet registreras i datorn. Vid undersökningen får du ligga i en säng, avslappnad med slutna ögon.
 
Vid EEG-undersökningar av barn är det viktigt att registrera både vaken- och sömntillstånd samt uppvaknande. Därför måste barnet delvis vaka natten före undersökningen.

För undersökningen reserveras 1 - 1½ timme. Undersökningen är smärtfri.

EEG utförs av en sjukskötare. Specialistläkare i klinisk neurofysiologi ger ett utlåtande av undersökningsresultat och du får svaret vid ett besök, per brev eller via telefonsamtal.
 
EEG- undersökningar gör vi måndagar och torsdagar. 

ENMG (Elektroneuromyografi)

ENMG är en undersökning av nervbanor och elektrisk aktivitet i muskler. Vanligaste orsakerna till undersökningen är inklämning av perifera nerver, muskelsjukdomar samt muskel- och nervskador.
 
Undersökningen är oftast tvådelad:
1)  Undersökning av nervfunktionen
Små elektroder fästs på huden vid en eller flere muskler eller känselnerver. Nervimpulsens ledningshastighet mäts med små elektriska impulser. Undersökningsapparaturen mäter hur impulsen löper längs nervbanan, vilket ger svar på nervledningshastigheten samt storleken på nerv- och muskelresponsen.

2) Undersökning av muskelfunktionen
En tunn nål sticks i muskeln för att man skall kunna registrera den elektriska aktiviteten i muskeln.

För undersökningen reserveras ca 30 minuter.

ENMG utförs av specialistläkare i klinisk neurofysiologi, som också ger ett utlåtande av undersökningsresultatet.
 
ENMG gör vi 2 gånger i månaden.

Avgift

Ingen avgift faktureras för EEG- och ENMG-undersökningarna.  

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 18.01.2021